Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών ΕΟΠΥΥ

Παρακάτω θα βρείτε μία λίστα με Αιτήσεις και Χρήσιμα Αρχεία για κατάθεση δικαιολογητικών εγγράφων στον ΕΟΠΥΥ.

Πατήστε πάνω στο αρχείο που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η  λήψη του.

Βήματα Ολοκλήρωσης :

 1. Μισθοδοσία  Γονέα.
 2. Ε1 Γονέα.
 3. Ε1 Τέκνου (εάν κάνει δήλωση).
 4. Φωτοτυπία απολυτήριου Λυκείου ή βεβαίωσης σπουδών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι το τέκνο είναι άνεργο, άγαμο & συντηρείται από αυτόν/την.
 6. Κατάθεση των παραπάνω στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ 18 ΕΤΗ

Βήματα Ολοκλήρωσης :

 1. Μισθοδοσία  Γονέα.
 2. Ε1 Γονέα.
 3. Ε1 Τέκνου (εάν κάνει δήλωση).
 4. Φωτοτυπία απολυτήριου Λυκείου ή βεβαίωσης σπουδών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι το τέκνο είναι άνεργο, άγαμο & συντηρείται από αυτόν/την.
 6. Κατάθεση των παραπάνω στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκει.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ.Α.Υ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ.Α.Υ - ΟΔΗΓΙΕΣ